Kirkens historie - indvendig

Alterbord, af fyrretræ fra 1881/84. Alterklæde fra 2000, vævet af Anne Marie Egemose. Klædet er navngivet ‘Rosenalteret’. Kortæppe fra 2012, vævet af Jette Nevers. Kaldet ”Mod Lyset”.
Altertavlen er fra 1625 med tilføjelser i 1649/50, forsynet med altermalerier udført 1826-28 af Jes Bundsen, Altona, forestillende Nadveren og Jesu Dåb.
Alterskranken fra 1694 af smedejern. Den korslagte nøgle og hammer på gitteret efterligner Christian IV’s smed Caspar Finckes bomærke.  Korgitter fra 1943, af smedejern med håndliste i eg.
Døbefonten fra 1910 af malm, udført af Anders Bundgaard. Dåbsfadet fra 1910, af messing, i fadets bund er indgraveret en due i en strålekrans.
Dåbsengel af marmor, skænket 1883 af bysbarnet, billedhugger J. A. Jerichau.
 Prædikestolen fra 1670/75, udført af Hans Nielsen Bang. Stol af karnaplignende type med kurv i syv fag med relieffer af Jesu passion,samt en himmel. Kurvens enkelte fag adskilles af apostelfigurer, i alt ni styk, der bærer kurvens gesims. Timeglasset fra 1700, med fire glas indfattet i stel af messing med pressede bladornamenter. 
Stolestader fra 2007, med indlagte højtalere i bænkeryggene, udført i bemalet fyrretræ, tegnet af arkitekterne Marxen og Bech-Jensen, Aarhus.
Orgel fra 1964, med 35 stemmer, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Pulpitur opført samtidig med anskaffelsen af orglet, og udvidet 1999, hvor den nuværende konkave form etableredes samtidig med, at pulpituret forlængedes ud til sideskibenes mure.
Klokker blev i 1631, støbt af brødrene Franz og Magnus Breuttel. Der er efterfølgende sket omstøbning af klokker, senest i 1988 af Paccard, Frankrig.  Klokkespil fra 1988, støbt af Paccard, Frankrig. Klokkespillet bestod oprindelig af 18 klokker, men blev i 1992 udvidet til 21 klokker.
 
Ole Thøgersen
Tidligere kirkeværge