Valgte medlemmer:
Formand
Brita Leth
Eriksvej 11
5610 Assens
Tlf. 50 81 30 60
Mail: britaleth@mail.dk
Næstformand
Vibeke Busse Andersen
Tlf. 30 69 76 50
Mail: vbusse@gmail.com
Økonomiansvarlig 
Jørn Evan Jensen
Tlf. 64 71 54 00
Mail: jejensen@sol.dk
Bygningsansvarlig, Assens Sogn
John Pedersen
Tlf. 20 82 64 16
Mail: elton.john@youmail.dk
Bygningsansvarlig, Gamtofte Sogn 
Tom Kristensen
Tlf. 22 99 37 12
Mail: tomkristensen@privat.dk
Personaleansvarlig og formand for valgbestyrelsen
Helle Krummedige Andersen
Kirkegårdsansvarlig:
Ellen Ravn

Aktivitetsudvalgsformand og sekretær for MR i kordegnens fravær
Else Margrethe Larsen

Øvrige menighedsmedlemmer
Helen Kückelhahn Jensen
Mona Svendsen
Bente Foss
Søren Dorvil
Fødte medlemmer:
Provst og sognepræst Ole Hyldegaard
Sognepræst Birgitte Lerche
Sognepræst Anders Fabricius
Stedfortrædere:

Assens Sogn
Vivi Boysen Arnoldus
Heidi Bøgebjerg Rasmussen
Eva Rasmussen
Gamtofte Sogn:
Christina Munch Overgaard