Mødedatoer for Assens-Gamtofte menighedsråd i 2020-2021

Assens-Gamtofte meningsråds møder er åbne for offentligheden, og er alle er velkomne til at overvære møderne, der finder sted i Vor Frue Kirkes Hus med mindre andet er nævnt. Møderne kan indeholde lukkede punkter hvor der ikke er offentlig adgang. 
Tirsdag den 17. november. Konstituering. Kl. 18.30
Onsdag den 9. december 2020 kl. 19.00-21.00
Torsdag den 21. januar 2021 kl. 19.00-21.00 (udsat fra torsdag den 14. januar 2021)
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.30-21.30 Årsregnskab 2020
Onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.30-21.30 - Budget 2022
Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00-21.00
Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00-21.00
Onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00-21.00
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00-21.00
Torsdag den 18. november 2021 - Årlig konstituering kl. 19.00-21.00
 
Syn af kirkegårde og bygninger i Gamtofte Sogn:
Fredag den 9. april 2021 kl. 14.30
Syn af kirkegårde og bygninger i Assens Sogn:
Fredag den 16. april 2021 kl. 13.00