Udgivet ons d. 5. maj 2021, kl. 10:45

Ved menighedsrådsmødet tirsdag den 4. maj fandt en yderligere re-konstituering af Assens-Gamtofte menighedsråd sted. Som næstformand for menighedsrådet blev valgt Vivi Arnoldus og som sekretær blev valgt Eva Rasmussen. Menighedsrådet valgte desuden en kirkeværge, Carl-Aage Arnoldus, der ikke er medlem af menighedsrådet. 

Kategorier Nyt fra kirken