Udgivet man d. 10. maj 2021, kl. 11:00

Ifølge Kirkeministeriets retningslinjer for folkekirken gælder følgende fra og med 10. maj 2021:

  • Der er plads til 100 personer i Vor Frue Kirke, når der synges (2 meters afstand)
  • Der er plads til 200 personer i Vor Frue Kirke, når der ikke synges (1 meters afstand)
  • Der er plads til 37 personer i Gamtofte Kirke, når der synges (2 meters afstand)
  • Der er plads til 60 personer i Gamtofte Kirke, når der ikke synges (1 meters afstand)
  • Hver anden bænk bruges (så der ved sang kan holdes 2 meters afstand)
  • Der lægges sanghæfter dér, hvor menigheden må sidde

Evt. ændringer i forhold til ovenstående vil blive offentliggjort på hjemmesiden. 


Kategorier Nyt fra kirken