Udgivet ons d. 7. apr 2021, kl. 14:02

Ved det ekstraordinære menighedsrådsmøde den 6. april 2021 re-konstituerede Assens-Gamtofte menighedsråd sig på tre af de vitale poster, formand, kasserer og underskriftsberettiget. 

Som formand blev valgt Vibeke Busse Andersen. Som kasserer og underskriftsberettiget (sammen med formanden) blev valgt Else M. Larsen. De resterende vakante poster ventes besat ved ekstraordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 20. april. 

Ved menighedsrådsmødet indtrådte også stedfortræder Eva Rasmussen som menighedsrådsmedlem for Assens Sogn. 

Kategorier Nyt fra kirken