Udgivet af Ole Hyldegaard Hansen, fre d. 8. jan 2021, kl. 00:00

Som følge af nye retningslinjer vil gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne i den kommende tid kun vare ca. 30 minutter.

Det er indlysende, at på 30 minutter kan der ikke gennemføres en almindelig gudstjeneste, som vi er vant til, f.eks. ikke en gudstjeneste med både dåb og nadver på den tid.

I den kommende tid vil gudstjenesterne derfor blive gennemført efter tre modeller.

  1. Gudstjeneste uden dåb og nadver, hvor hovedvægten naturligt vil ligge på prædikenen, der vil kunne have en form, som vi tilnærmelsesvis er vant til ved søndagens gudstjeneste.
  2. Gudstjeneste med dåb, hvor det bliver dåben der har hovedvægten, mens prædikenen bliver kortet ned.
  3. Gudstjeneste med nadver, hvor det bliver menighedens mulighed for at deltage i nadveren, der har hovedvægten, mens prædikenen også her bliver kortet ned.

Fælles for alle tre modeller samt ved kirkelige handlinger er, at der ikke bliver menighedssang, men en eller to salmer sunget af koristerne.

Trosbekendelsen kan ikke synges, men må gerne siges i kor af deltagerne.

Dertil er der kommet nye arealkrav til kirkerne med mere plads til hver kirkegængere, der vil betyde en reduktion i antallet pladser i kirkerne.

Endelig er alle kirkelige tilbud og aktiviteter i sognelokaler indtil videre udsat eller aflyst.

Trods de specielle betingelser håber vi alligevel, at det kommer til at virke meningsfyldt.


Kategorier Nyt fra kirken