Udgivet man d. 30. nov 2020, kl. 11:50

Baagø menighedsråd 2020-2024 har konstitueret sig. Som formand er valgt Per Hansen og som næstformand er valgt Ellen Marie Nielsen. Marianne Mosegaard Larsen er valgt til kirkeværge og Kirsten Kristensen er valgt som kasserer. 
Menighedsrådets funktionsperiode begynder 1. søndag i advent, den 29. november 2020. 

Kategorier Nyt fra kirken