Udgivet tir d. 27. okt 2020, kl. 19:00

Da der ikke er indgivet en alternativ kandidatliste ved fristens udløb den 13. oktober, meddeleler Assens-Gamtofte menighedsråds valgbestyrelse, at der ikke vil være afstemningsvalg jf. § 16, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd og § 19, stk. 1 i Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 

Kategorier Nyt fra kirken