Udgivet fre d. 12. jun 2020, kl. 09:09

Nadver
Ved nadver i denne Corona-tid opsættes der et bord med oblat og altervin, der er ”portionsanrettet” på rengjort service. Menigheden står op under nadveren i kirkens kor med afstand. Præsten fortæller om dette under meddelelser efter prædikenen og kirketjeneren vil være behjælpelig. Menigheden passerer herefter knæfaldet enkeltvis. Det brugte service sættes på et andet bord.

Salmebøger
Der benyttes igen salmebøger ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken har mange salmebøger, så det er muligt at disse bliver brugt på skift, så der altid går mindst 48 timer mellem de er i brug. Derved er evt. virus ikke længere levedygtigt, og salmebøgerne er fuldt forsvarlige at bruge.

Konfirmander
Da der er plads til et begrænset antal personer i kirkerne, vil der være begrænsninger i forhold til det antal gæster, som hver konfirmand kan have med i kirken, som reglerne er pt. Antallet vil afhænge af antal konfirmander på hvert hold. Der reserveres en kirkebænk pr. familie og resten af gæsterne kan benytte de løse stole (i Vor Frue Kirke). Præsterne informerer hvert enkelt hold om antal gæster for deres konfirmander. Ved tvivlsspørgsmål er man meget velkommen til at kontakte præsterne. Deres kontaktoplysninger findes her.  


Kategorier Nyt fra kirken